Onderwijs conflicten

Mediation in het onderwijs

Je gaat met tegenzin naar je werk omdat je weet dat er een conflict speelt. Het kost je zoveel energie terwijl je die energie liever geeft aan de kinderen in jouw klas. Maar je weet ook dat je na het lesgeven nog een lastig gesprek hebt met een ouder. Of met je collega of de directeur waar je een conflict mee hebt. Ook bestuursleden kunnen onderling nogal eens verschillende visies hebben die niet op elkaar aansluiten en die de werksfeer niet ten goede komen. 

Conflicten binnen het onderwijs kunnen op alle lagen spelen:

 • Ouders die het niet eens zijn met hoe jij omgaat met hun kind in de klas;
 • Een directeur die niet aansluit bij de manier waarop de leerkrachten en docenten gewend zijn om te gaan met elkaar;
 • Verschillende verwachtingen over hoe er wordt gecommuniceerd binnen de school of juist naar buiten toe toe;
 • Een discussie tussen ouders en de leerkracht die maar niet opgelost wordt;
 • Leerkrachten die er onderling niet uitkomen.

Hier wil je als leerkracht, docent of directeur helemaal niet mee bezig zijn omdat dit zoveel energie kost.

Onderwijs mediation

 • Gespecialiseerd familie- én onderwijs mediator 
 • Ook in te schakelen als conflictadviseur of bemiddelaar
 • Voormalig docent HBO recht 

gespecialiseerd onderwijs mediator  • ook voor conflictadvies en partijbegeleiding

laagdrempelig & snel • gespecialiseerd familie- en organisatie mediator

Gevolg van conflicten

Als conflicten blijven door sudderen in het onderwijs heeft dat meer gevolgen dan waar je in eerste instantie wellicht aan denkt:

 • Het effect ervan op de kinderen die daardoor onzeker kunnen worden en geen hulp meer vragen aan de leerkracht of docent
 • Leerkrachten en docenten die met tegenzin voor de klas staan, wakker liggen, ziek worden, uitvallen of zelfs ontslag nemen
 • Het schuldgevoel dat je als leerkracht of docent hebt tegenover de kinderen in je klas omdat jouw aandacht en energie weggetrokken wordt door een conflict
 • Hoge kosten voor de school zelf, door juridische bijstand en het het verlies van kinderen die door de ouders naar een andere school worden verplaats
 • De school zelf kan slecht worden beoordeeld waardoor minderen kinderen instromen

Het kind staat centraal

Ik weet hoe het is om in conflictsituaties op te groeien en hoe waardevol het dan is om je veiligheid op school te kunnen vinden. Ik wil conflictsituaties juist oplossen voor het kind, zodat een kind niet de dupe wordt van problemen die spelen op school. Ik ben al bijna 20 jaar als jurist in het bedrijfsleven werkzaam en ken de juridische wegen. Ik heb me gespecialiseerd in onderwijs mediation. Alles met als doel om kinderen zo veilig mogelijk te laten opgroeien. 

Vaak speelt er veel meer onder een conflict. Hebben conflicten te maken met angst die niet wordt uitgesproken. Ik herken vrij snel de onderliggende gevoelens en maak die bespreekbaar. Dat doe ik door een veilige omgeving te creëren waar mensen hun verhaal kunnen doen en waar de andere partij (misschien wel voor het eerst) hoort wat er nu echt speelt. 

Door begrip te creëren voor elkaars standpunten ontstaan oplossingen die voor iedereen werken. Soms betekent het dat relaties weer herstellen maar soms ook niet. Dan kijken we samen waar de leerkracht, het bestuurslid of de directeur, wel tot zijn of haar recht komt. 

Ik kijk pas tevreden terug als ik mensen uit de conflictsituatie heb geholpen zodat iedereen weer kan doen waar die echt goed in is. Een leerkracht zijn energie weer kan geven aan de kinderen in de klas en de kinderen met een blij gevoel naar huis gaan. Dan is mijn missie geslaagd.

Heb jij ook een conflict en zullen wij daar samen eens naar kijken?